Zarząd

Przewodnicząca – Ilona Bonczek

ilona_bonczek@o2.pl

Wiceprzewodniczący – Michał Różycki

Sekretarz – Weronika Haczykowska

weronikahaczykowska@gmail.com

 

Przewodniczący Sekcji:

Ilona Bonczek – Przewodnicząca Sekcji Prawa Cywilnego

Weronika Haczykowska – Przewodnicząca Sekcji Prawa Handlowego

Amalia Habib – Przewodnicząca Sekcji Prawa Cywilnego Procesowego

Joanna Andrecka – Przewodnicząca Sekcji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Michał Różycki – Przewodniczący Sekcji Prawa Rzymskiego i Prawa Porównawczego

 

Opiekunami Naukowymi Koła są:

dr Wiktor P. Matysiak

dr Małgorzata Serwach

mgr Marcin Kostwiński

dr hab. Michał Wojewoda

dr Łukasz Jan Korporowicz

Reklamy