Zarząd

Przewodnicząca – Agata Fura

agatafura893@gmail.com

Wiceprzewodnicząca – Alicja Wieczorek

Sekretarz – Katarzyna Sosnowska

kasia_sosnowska@interia.eu

Przewodniczący Sekcji:

Magdalena Gajur – Przewodnicząca Sekcji Prawa Cywilnego Procesowego

Joanna Kulawiak-Cyrankowska – Przewodniczący Sekcji Prawa Rzymskiego i Prawa Porównawczego

Patrycja Piechura – Przewodniczący Sekcji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Katarzyna Sosnowska – Przewodnicząca Sekcji Prawa Cywilnego

Paweł Banul – Przewodnicząca Sekcji Prawa Handlowego

Opiekunami Naukowymi Koła są:

dr Izabela Barańczyk

dr Małgorzata Serwach

mgr Marcin Kostwiński

dr Michał Wojewoda

mgr Łukasz Jan Korporowicz

Reklamy