Wydarzenia

6 grudnia – Warsztaty poświęcone retoryce prawniczej prowadzone przez mgr Piotra Chańko, doktoranta w Katedrze Prawa Cywilnego i radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

10 – 12 października – III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

16 marca – Spotkanie z praktykiem – zawód adwokat, gość: mec. Bartosz Tiutiunik, szef pionu szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

____________________________________________________________________________

Wydarzenia minione

10 marca 2011 – Spotkanie z praktykiem – zawód notariusz, gość: dr Andrzej Jan Szereda z Kancelarii Notarialnej Szereda i Partner

26 stycznia 2011 – Wyjazd do Sądu Najwyższego

9 grudnia 2010 – Warsztaty dotyczące umów deweloperskich prowadzone przez notariusza dr Andrzeja Jana Szeredę z Kancelarii Notarialnej Szereda i Partner

26 listopada 2010 – Konferencja „Perspektywy rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

18 listopada 2010 – Konferencja poświęcona zmianom w art. 87 kpc „Magister prawa przed sąd! – w todze czy bez?”

20 – 22 października 2010 – Wyjazd na II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

23 kwietnia 2010 – Konferencja „Elektroniczna sprawiedliwość”

Więcej

5-7 marca 2010 – Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego w Krakowie

Więcej

25 lutego 2010 – Wyjazd do Sądu Najwyższego

Więcej

8 grudnia 2009 – Warsztaty „Ustalanie cen maksymalnych w porozumieniach pionowych”

Więcej

17 listopada 2009 – Konferencja Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ

Więcej

23 – 26 września 2009 –  VII Zjazd Katedr Prawa Handlowego „Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej”

Więcej

22 maja 2009 – Debata poświęcona przeszłości i przyszłości kodeksu cywilnego

Sprawozdanie na stronie „Palestry” autorstwa przewodniczącego Koła, Łukasza Korporowicza

14 maja 2009 – Warsztaty z pisania pism procesowych z mgr Michałem Krakowiakiem, Sędzią Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście.

Więcej

23 – 25 lutego 2009 – Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów „45 lat kodeksów cywilnych”

Sprawozdanie przewodniczącego Koła, Łukasza Korporowicza, opublikowane w „Wiedzy Prawniczej”

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ zaprasza na konferencję „Proces ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych”, która odbędzie się 17 listopada (wtorek) w godzinach 9:00 – 15:30 w Sali Rady Wydziału.
Program łódzkiej edycji konferencji: Proces ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych9.00-9.15 Otwarcie konferencji9.15-9.30 Pozycje umów międzynarodowych w hierarchii źródeł prawa -prof. dr hab. Michał Domagała – katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego;9.30-09.45 Historia międzynarodowych aktów prawnych gwarantujących prawa osó

Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego odbędzie się w Krakowie w dniach 5-7 marca 2010 roku i organizowana jest przez Sekcję Prawa Cywilnego TBSP UJ. Tematem konferencji są „Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim”. Jest ona kontynuacją Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów jaki odbył się rok temu w Lublinie. W tym roku jednak, oprócz studentów … Czytaj dalej Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego w Krakowie

Czytaj dalej

warsztaty „Ustalanie cen maksymalnych w porozumieniach pionowych”

Dnia 8 grudnia 2009 odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji warsztaty dot. Ustalania cen maksymalnych w porozumieniach pionowych. Warsztaty poprowadził mgr Łukasz Grzejdziak z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego. Zagadnienia, które zostały poruszone na tych warsztatach nie są co prawda zaliczane do prawa gospodarczego prywatnego, ale jak wyjaśnił Prowadzący, mają niezwykle istotne znaczenie przy zawieraniu … Czytaj dalej warsztaty „Ustalanie cen maksymalnych w porozumieniach pionowych”

Czytaj dalej

Konferencja o przeszłości i przyszłości ustawodawstwa cywilnego

Dnia 22 maja odbyła się Konferencja „Przeszłość i przyszłość ustawodawstwa cywilnego. 45 lat kodeksu cywilnego.”, przygotowana przez Nasze Koło. Mimo dnia rektorskiego, w auli zgromadzili się liczni studenci, a także pracownicy naukowi Naszego Wydziału. W Konferencji udział wzięli: prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska prof. Małgorzata Pyziak – Szafnicka prof. Wojciech Jan Katner prof. Urszula Promińska prof. Tomasz … Czytaj dalej Konferencja o przeszłości i przyszłości ustawodawstwa cywilnego

Czytaj dalej

Warsztaty z pisania pism procesowych

W czwartek, 14 maja 2009 roku  w sali seminaryjnej Katedry Postępowania Cywilnego I odbyły się warsztaty ze sporządzania pism procesowych, które prowaidził mgr Michał Krakowiak. Uczestnicy (około 30) musieli przygotować pozew o zapłatę wynikajacy z umowy komisu, wypełnić wniosek o rejestrację spółki z organiczoną odpowiedzialnością, oraz sporządzenie wniosku o nabycie spadku w związku z dziedziczeniem … Czytaj dalej Warsztaty z pisania pism procesowych

Czytaj dalej

Zjazd Katedr Prawa Handlowego

W dniach 23 – 26 września odbył się w Łodzi VII Zjazd Katedr Prawa Handlowego, którego głównym organizatorem była Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego było jednym ze współorganizatorów Zjazdu. Członkowie Koła nie tylko pomagali przy organizacji i brali udział w sesjach wykładowych, … Czytaj dalej Zjazd Katedr Prawa Handlowego

Czytaj dalej

Wyjazd do Sądu Najwyższego

      25 lutego 2010r. reprezentacja 11 członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego na czele z przewodniczącym Michałem Chmielewskim, skoro świt wyruszyła z Dworca Fabrycznego w kierunku Warszawy na oficjalną  wizytację Sądu Najwyższego. Tego dnia na wokandzie w Izbie Cywilnej widniało pięć rozpraw, z których dwie miał osobiście poprowadzić Pan Profesor Katner. Po zniesieniu półtora … Czytaj dalej Wyjazd do Sądu Najwyższego

Czytaj dalej

Konferencja „Elektroniczna sprawiedliwość”

Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Handlowego zaprasza na konferencję pod tytułem Elektroniczna sprawiedliwość. Odbędzie się ona 23 kwietnia 2010r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ i będzie poświęcona instytucji e-sądów. Rzymianie mówili gdzie społeczeństwo tam prawo, a dziś kolejne aspekty życia społecznego przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości. Prawo, jako dzieło cywilizacji musi czerpać z tych zmian. … Czytaj dalej Konferencja „Elektroniczna sprawiedliwość”

Czytaj dalej