Konferencja naukowa „Małżeństwo, jego zawarcie oraz rejestracja w kontekście międzynarodowym”

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego oraz Sekcja Prawa Prywatnego Międzynarodowego Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego,
działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na jednodniową konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r.

Tematem będzie „Małżeństwo, jego zawarcie oraz rejestracja w kontekście międzynarodowym”

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2019r. (piątek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, w auli zielonej (2 piętro, beczka C). Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 9:45.

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowej procedury cywilnej w sprawach dotyczacych małżeństwa,jego zawarcia oraz rejestracji w kontekście miedzynarodowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie prowadzimy formalnej rejestracji uczestników. Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa na adres mailowy: konferencja.wpia.ul@gmail.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą maiową:
sknpcih@gmail.complakat_2019-1