Przysposobienie w sprawach z elementem obcym z perspektywy sędziego i kierownika USC

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową

„Przysposobienie w sprawach z elementem obcym z perspektywy sędziego i kierownika USC”,

plakat_9_Mar_2018

która odbędzie się 9 marca 2018 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy
z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowej procedury cywilnej w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania przysposobienia.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !