Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną

plakatnr12016Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową
Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną,
która odbędzie się 9 maja 2016 r. na Wydziale Prawa I Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy związanej z relacjami
zachodzącymi między prawem cywilnym a medycyną.

W Konferencji można wziąć udział czynny i bierny.
Zgłoszenie prosimy nadsyłać pod adres :
prawocywilnewmedycynie@gmail.com.

Szczegółowe warunki uczestnictwa czynnego i biernego zostały wskazane
w Warunki-Konferencji-Naukowej-Prawo-cywilne-w-medycynie .

HARMONOGRAM-Prawo cywilne w medycynie