Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła

Drodzy Członkowie Koła !

Niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła na dzień 19 stycznia 2015 r. o godzinie 16:00 w sali 07.

Przedmiotem zebrania będzie wybór przewodniczącego Sekcji Prawa Rzymskiego.

Ponadto przypominam o obowiązku uczestniczenia w zgromadzeniach koła a także wpłaty składki członkowskiej.

Pozdrawiam,
Agata Fura
Przewodnicząca SKNPCiH