Konferencja naukowa ‚Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) – aspekty międzynarodowe’

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego zaprasza na jednodniową konferencję naukową „Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) – aspekty międzynarodowe”, która odbędzie się 6 marca 2015 roku a Wydziale Prawa i Administracji UŁ w godzinach 10-18.15.

Pierwsza część konferencji obejmuje wystąpienia przedstawicieli doktryny i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką objętą tematem konferencji. Popołudniowy panel studencki to konkurs kół naukowych, w ramach którego zostaną zaprezentowania rozwiązania kazusów.

Nosząc od wielu lat określone imię i nazwisko rzadko zdajemy sobie sprawę, że także w tej kwestii istnieją liczne problemy, które ujawniają się w kontekście międzynarodowym na styku różnych systemów prawnych. Organizowana konferencja ma służyć naświetleniu najważniejszych kwestii dotyczących tej ciekawej problematyki, a także ma stanowić forum dla wymiany problemów.

Patronat nad całym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział w Łodzi, a także czasopismo Metryka.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy jednak o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa na adres mailowy konferencjanaukowa2015@gmail.com w terminie do 2 marca 2015 roku.

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 10.00        Otwarcie konferencji

Część I – Referaty naukowe i dyskusja

Godz. 10.15 – 12.15 Sesja Pierwsza

  • dr Katarzyna Miksza (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie):

„Imię i nazwisko osoby fizycznej w ujęciu prawnoporównawczym”

  • mgr Filip Nowak (uniwersytet Łódzki):

„Prawo właściwe dla imienia i nazwiska”

  • dr Michał Wojewoda (Uniwersytet Łódzki):

„Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk”

  • Dyskusja

Godz. 12.15 – 12.45 – przerwa na kawę

Godzi. 12.45 – 14.45      Sesja Druga

  • Sędzia Przemysław Wypych (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie):

„Zmiana imion i nazwisk cudzoziemców na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska”

  • dr Piotr Kasprzyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Piotr Skubiszewski (aplikant radcowski OIRP Lublin):

„Problematyka imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego”

  • dr Anna Barańska (Uniwersytet Łódzki):

„Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć o zmianie imienia i nazwiska”

  • Dyskusja

Godz. 15.00 zakończenie pierwszej części konferencji

Część II – Panel studencki (sala sądowa, III piętro)

Godz. 16.15 – 18.15 – Konkurs studenckich kół naukowych

– prezentacja rozwiązań kazusów dotyczących problematyki imienia i nazwiska w sprawach z elementem międzynarodowym

pobierz plakat konferencji (w pdf)